Catalogus
Zoeken
Algemeen
Gezegde

Fiscale regels werkkleding

Werkkleding kan onbelast worden vergoed of verstrekt. Vergoedingen voor het wassen van werkkleding zijn onbelast.
  • Werkkleding is: kleding die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen, zoals uniformen en overalls
  • Kleding die voorzien is van een of meer duidelijk zichtbare aan de organisatie gebonden beeldmerken (bijvoorbeeld een logo) met een oppervlakte van minimaal 70 cm² in totaal. Deze voorwaarde geldt voor elk kledingstuk. Bijvoorbeeld voor een trainingspak geldt dat zowel de broek als het jack een voldoende groot logo moeten hebben. Ook T-shirts, die in de praktijk vaak verstrekt worden, moeten een voldoende groot logo hebben.
Ook door u ter beschikking gestelde kleding die niet aan deze voorwaarden voldoet, is onbelast zolang deze kleding aantoonbaar op de werkplek blijft. Schoeisel en accessoires worden als kleding beschouwd. Zij kunnen dus ook werkkleding zijn als u aan de voorwaarden voldoet.
Let op! Kleding met het logo van de sponsor is alleen werkkleding als de naam van de sponsor is opgenomen in de naam van uw organisatie. Sportkleding en sportschoenen zullen meestal niet voldoen aan de definitie van werkkleding en kunnen voor de loonheffingen dus niet onbelast verstrekt worden, tenzij deze kleding aantoonbaar op de werkplek achterblijft.